Ummanda Turizm

UMMAN BiLGiLERİ (2012)

image002

oman-arma-tacli

Resmi adı:                                        Umman Sultanlığı

Başkenti:                                          Muscat

Diğer önemli şehirleri:                Matrah, Mirbat, Suveyh, El-Habura.

Yüzölçümü:                                    306.000 km2

Nüfusu:                                             2.800.000

Km2 başına düşen insan sayısı: 5.5

Nüfus artış hızı:                             % 4

Etnik yapı:                                       Nüfusun % 73.5′i Arap, % 19′u Beluci, % 3′ü Farisi (İranlı), % 2′si Urdu

                                                              (Pakistanlı), % 1.7′si Sevahili, kalanı da Hindistanlı'dır.

Dil:                                                      Resmi dil Arapça’dır.

Din:                                                    Resmi din İslâm

Coğrafi durumu:                       Ortadoğu ülkelerinden sayılan ve Arap Yarımadası’nın güneydoğusunda yer alan Umman, kuzeyden Birleşik Arap Emirlikleri ve Basra Körfezi, kuzeydoğudan Umman Körfezi, güneyden Hint Okyanusu, batıdan Yemen, kuzeybatıdan Suudi Arabistan ile çevrilidir. En yüksek yeri Cebeli Ahdar (Yeşil Dağ) (3108 m.)’dır. Topraklarının %5′i tarım alanı, az bir kısmı orman, kalan kısmı ise büyük ölçüde çöldür. Tarıma elverişli arazilerinin çoğunu sahil boyunca uzanan ovalar oluşturmaktadır. Umman’da sıcak ve kurak bir iklim hâkimdir. Sahil bölgeleri iç bölgelere göre daha çok yağmur alır. İç kesimlerde sıcaklık bazen 54 dereceye kadar yükselir. Umman Körfezi kıyısında yer alan başkent Maskat’ta yıllık sıcaklık ortalaması 28.4 derece, yıllık yağış ortalaması ise 106 mm’dir.

Yönetim şekli:                                Umman, sultanlıkla yönetilmektedir. HM Sultan geniş yetkilere sahip olmakla beraber bir nevi anayasa hükmünde olan “Basic Low” a göre; hareket eder. Umman Devlet Meclisi iki bölümden oluşmaktadır.” Majlis Al Dawla “(üyeleri ülkenin ileri gelen kişileri arasından Majesteleri Sultan tarafından atanır), diğeri  ise  Danışma  Meclisi niteliğinde olan “Majlis  Al Shura” olup üyelerini halk seçmektedir.  Umman, BM, İKÖ (İslâm Konferansı Örgütü), Arap Devletleri Birliği, Körfez İşbirliği Konseyi gibi uluslararası örgütlere üyedir. 

Ekonomi:                                         Umman ekonomisi öncelikle petrole dayanır.

Para birimi:                                     Umman Riyali = 2,58 USD

Gayri safi milli hasılası:               72 milyar 605 milyon dolar. (Yıllık safi artış: % 3.5)

Kişi başına düşen milli gelir:        25.650 dolar.

 

UMMAN – MUSCAT GEZİ REHBERİ

Umman, güneyden ve doğudan Hint Okyanusu’yla çevrili. Basra Körfezi’ne yakınlığı nedeniyle tarih boyunca stratejik önem taşımış. 10 bin yıldır yerleşimlerin bulunduğu bu topraklarda, tarih boyunca Arap coğrafyasının denizcilik ve balıkçılıkla geçinen tek halkı yaşamış. Muscat, 16’ncı yüzyıl başlarında Portekizliler tarafından deniz üssü olarak kullanılmış.16. Yüzyılın başlarından itibaren Portekizli sömürgeciler Umman kıyılarına çıkarak Muscat ‘ı ve sahildeki diğer bazı bölgeleri işgal ettiler. İç kesimlerde ise yine yerli yönetim hükmünü sürdürdü  1650′de I. Sultan zamanında Portekizli işgalciler ülkeden tamamen çıkarıldı. Bugün Umman Sultanlığı'nın başında Sultan Qaboos bin Said bulunuyor. Kendisini ülkesine ve halkına atamış ,sağlık,eğitim ve ekonomide yaptığı reformlarla Umman’ı körfez ülkelerinin parlayan yıldızı haline getirmiş olan liderlerine Ummanlı’lar derin bir sevgi ve saygıyla bağlılar.  Umman, şaşırtıcı bir coğrafyaya sahip; bir yanda 1700 km uzunluğunda bir sahil şeridi, öte yanda vahalarla süslü sarı çöl görüntüleri. Sahillere paralel uzanan kayalık tepeler, özellikle gün batarken egzotik bir manzara yaratıyorlar.

Muscat Havaalanından başlayan yolculuğunuzda, palmiye ağaçları, rengarenk çiçeklerle bezenmiş modern bir otoyolu takiben şehre yaklaştığınızda çağdaş şehir planlamasının örneklerini görüyorsunuz. Bizde Kış mevsimi olan Kasım ve Mart ayları arası Umman’a ziyaret için en uygun zamandır. Bu aylarda da güneşin tadını çıkarıp denize girebileceğiniz Muscat (Maskat), Umman Sultanlığı’nın  en büyük yerleşimi hem de başkenti. Hint Okyanusu’nun kıyısındaki 900 bin nüfuslu şehir, zaman içinde büyüyen ve birbirine yaklaşan üç kasabadan oluşuyor. Herbirinin karakteri farklı: Geçmişin balıkçı köyü Matrah bugün mücevhercileriyle ünlü alışveriş mekanı. Muscat, saraylarıyla meşhur. Ruwi ise görkemli opera sarayıyla Batı’ya göz kırpan şehrin Avrupai yüzü. İşte Muscat’ta görmeden dönmemeniz gerekenler…