Özellikli Vizeler

Ülkeler listesinde yer almayan ülkelerin vatandaşlarının Umman Vizesi müracaatları saadece kendilerini davet eden “Kefil” veya “Sponsor” tarafından Umman Sultanlığı’nda yapılabiliyor.

Müracaat için izlenecek prosedür:

1- Umman’da bir Kefil bulunacak, bu şirket veya kişiye (Kefil) gönderilecek evraklar aşağıda listelenmiştir:

  • Vize Formu Doldurulması: Vize talep eden kişinin www.rop.gov.om  adresinden “EXPRESS” vize formu doldurması ve oradaki sorulara cevap vermesi gerekiyor. Form doldurulduktan sonra dökümü alınacak.

Not: ARAPÇA Konuşan ve bu dilde düzenlenmiş pasaporta haiz ülke vatandaşları www.rop.gov.om sitesinden Arapça alfabeyle vize başvuru formunu doldurması gerekmektedir.

  • Pasaport: Başvuru tarihinden itibaren en az 6 ay geçerliliği ve kullanılabilir vize için boş sayfaları olan Pasaport. (Pasaport hamilinin imzasının bulunması ve pasaportun yırtık ve yıpranmamış olması gerekmektedir).
  • Fotoğraf: Son altı ayda çekilmiş 2 adet arka fonu mavi veya beyaz fotoğraf.
  • Tanıtım Mektubu: Çalışmakta olduğunuz firmanın antetli kağıdına “İngilizce” olarak yazılacak olan dilekçede; Firmadaki göreviniz, Umman’a ziyaret sebebiniz, Umman’daki kefil firma hakkında bilgi ve çalışmakta olduğunuz firmanın tüm seyahat giderlerinizi karşılayacağı yer almalıdır ve firmanız yetkilisi tarafından firma kaşesiyle birlikte imzalanmalıdır.
  • Anne & Baba adı bilgileri.

Doldurulmuş olan vize formuna fotoğraf yapıştırılıp; Vize formu, pasaport ve Tanıtım mektubu scan edilerek, Davet eden Kefil firmaya e-posta ile gönderilmelidir.

2- Umman’daki Kefil'inizin (Sponsor) göndermiş olduğunuz evrakların dökümünü alıp, bunlara aşağıda belirtilen evrakları ilave ederek vize müracaatınızı yapması gerekmektedir:

  • Kendi şirketinin (Kefil) İmza Sirküleri fotokopisi
  • Şirketin son 3 ay tarihli Faaliyet Belgesi fotokopisi (Umman Ticaret Odası’ndan alınmış olacak).
  • Umman Sultanlığı Yabancılar Polisi’ne Dilekçe: Davet eden şirket,  kendi şirketinin antetli kağıdına bir “Dilekçe” yazacak; “Ekte evraklarını sunduğum şahsa kefil olduğumu beyan eder ve kendisine vize verilmesini rica ederim” anlamında yazacağı dilekçeye yukarıda belirtilen tüm evrakları da ekleyerek Umman Sultanlığı Yabancılar Polisine Vize müracaatını yapacak.   

3- Umman’daki Kefil Umman Yabancılar Polisinden alacağı “ONAY Numarasını (APPLICATION Number)” adına Vize talebinde bulunduğu şahsa bildirecek veya e-posta/faks ile gönderecek.

4- Vize talebinde bulunan şahsın kendisine bildirilmiş olan ONAY numarası veya e-posta/faks ve pasaportunun aslı ile birlikte vizesinin pasaportuna işlenebilmesi için Konsolosluğu’muza müracaat etmesi gerekmektedir. Vizenin pasaporta işlenmesinin 2 gün sürebileceğinin göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

Umman Yabancılar Polisi gerekli gördüğü durumlarda ilave belgeler talep etmeye ya da hiç bir gerekçe göstermeden vize talebini red etme yetkilidir.