Umman Vekaletnamesi Tasdiki

Fahri Konsolosluğumuza Umman Vekaletnamesi tasdiki için aşağıda belirtilen evrakların takdim edilmesi gerekmektedir:

  • Tüm detayları içeren ve yasal hakları içeren bir mektup. Mektupta adı geçen tüm şahısların pasaport numarası ve imzaları da bulunmalıdır. 
  • Mektubun Resmi bir Noter tarafından onaylanması ve İstanbul Valiliği tarafından apostil damgası basılması gerekmekteir.

Ödeme Metodu: US-Dollar bazında, nakit olarak Konsolosluğumuza ödenir.

VALİLİK TASDİKİ (Apostille Damgası) GEREKTİREN EVRAKLAR:

Vekaletname, Ticari Anlaşmalar, Anlaşmalar, İmza sirküleri, Vergi Levhası, Diplomalar, Doğum sertifikası, Ölüm sertifikası, Evlilik Cüzdanı, Boşanma Kararı ve diğer tüm Türkçe tanzim edilmiş ve İngilizce’ye (veya Arapça'ya) tercüme edilmiş evrakların Umman Sultanlığı Makamlarında geçerli olabilmesi ve Konsolosluğumuzca da tasdik edilebilmeleri için takip etmeniz gereken yöntem:

  1. Evrak’ın orijinalinin yeminli bir tercüman tarafından Türkçe’den- İngilizce’ye (Arapça'ya) tercüme edilip ve bu tercüme bürosunun bağlı olduğu Notere tasdik ettirilecektir.
  2. Noter tasdikli tercümeler ve evrak aslı ile birlikte İstanbul Valiliği’ne gidilerek “Apostille” damgası vurdurulacaktır.
  3. Valiliğin “Apostille Damgası” ile onaylanmış evraklar Konsolosluğumuza getirilerek ”Konsolosluk Tasdiki” yaptırılacaktır.

İstanbul Valiliği Adresi:

İstanbul Valiliği
Hukuk İşleri bölümü
Ankara Caddesi Cağaloğlu – İstanbul
Telefon:  (0212) 522-9789