Ticari Evraklar

Seri

Evrak Türü

A

Ticari fatura, ticari sertifika, ticari sözleşme ve sair evrakların onaylanması 

 

1

Ticari ve Normal Vekaletname

2

Ticari Sözleşme

3

Menşe-i Şehadetname

4

Sağlık Sertifikası

   

5

Helal Sertifikası

    

6

Ticari Fatura 

     

7   

Çeki Listesi

   

Ticari Sicil Gazetesi

  

Vergi Levhası, İmza Sirküleri 

    

10

Yönetim Kurulu Kararı vb.

    

     
     
  • Tüm ticari ihracat evraklarının İstanbul Ticaret Odası’na tasdik ettirilmesi gerekmektedir.
  • Vekaletname, Ticari Sözleşme gibi diğer ticari evraklara İstanbul Valiliği’nden apostil damgası alınması gerekmektedir (Apostil şartları için bknz. Aşağ).
  • Menşe-i Şehadetname tasdiki için orijinal faturanın da onaylanması gerekmektedir.
  • Tasdik işlemlerinin iki ila beş gün arasında bir süreci kapsayabileceğini göz önünde bulundurmanız gerektiğini dikkate almanızı rica ederiz.
  • Ödeme: Konsolosluğumuza US-Dollar bazında ve nakit olarak yapılabilmektedir.